Overlijdensrisicoverzekering Informatie

U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dit is geen verplichte verzekering in België. Als u een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten dan wordt er een bedrag dat vooraf is afgesproken uitgekeerd aan diegene aan wie het bedrag is nagelaten wanneer iemand komt te overlijden. Stel dat uw moeder een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Zij woont alleen en komt na drie jaar te overlijden. Omdat zij in het contract van de overlijdensrisicoverzekering heeft staan dat het geld aan u moet worden nagelaten, krijgt u een bedrag. Dit bedrag is dan afkomstig van de overlijdensrisicoverzekering en wordt aan u uitgekeerd wanneer uw moeder komt te overlijden. Maar u krijgt dit bedrag niet zomaar als iemand komt te overlijden, ook al heeft diegene een overlijdensrisicoverzekering. Het gaat er bij de overlijdensrisicoverzekering om dat de verzekerde binnen een bepaalde tijd komt te overlijden die in de overlijdensrisicoverzekering is vastgelegd.

Er worden drie soorten overlijdensrisicoverzekering uitgelegd. De eerste overlijdensrisicoverzekering is een gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. Dan is er nog de annu´tair dalende overlijdensrisicoverzekering. Als laatste is er voor u nog de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. Er zijn echter wat verschillen onderling bij deze overlijdensrisicoverzekeringen als het gaat om de premies en de dalende en stijgende bedragen.

U kunt zelf kiezen welke overlijdensrisicoverzekering u af wilt sluiten en of dat u een overlijdensrisicoverzekering af wil sluiten. Het is namelijk niet verplicht, maar het kan goed van pas komen. Het is altijd fijn dat u uw nabestaande niet zomaar achter laat met kosten. Als u een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten kunt u hen een bedrag nalaten (als u tenminste aan de contactvoorwaarden blijft voldoen). Als u eerder of later overlijdt dan in het contract staat vastgelegd dan heeft u geen geld.

Het is belangrijk dat als u al op wat oudere leeftijd bent u een overlijdensrisicoverzekering af gaat sluiten iemand meeneemt. Het kan uw zoon of dochter zijn of een ander familielid. Het maakt niet uit wie er mee gaat, als er maar iemand mee gaat die u kunt vertrouwen en waar u wat aan heeft. Er wordt nogal wat informatie gegeven wanneer u een overlijdensrisicoverzekering af gaat sluiten. Vraag daarom ook informatie mee op papier, zodat u thuis alles rustig na kunt lezen. U kunt er ook voor kiezen om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten via internet. Dit moet u alleen doen wanneer u weet wat de voorwaarden zijn en wat de premies zijn die u moet betalen. Laat u daarom goed inlichten over de mogelijkheden en sluit nooit zomaar een overlijdensrisicoverzekering af zonder dat u weet waar u voor tekent.

© Copyright Alle Rechten Voorbehouden 2010-2024 helpmetverzekeringen.be - Privacy Policy